BAĞLAMA

Ülkemizde en yaygın enstrümandır. Halk müziğimizin temel sazıdır ve Orta Asya'dan kopuzun günümüzde Anadolu'daki şeklidir. Telli saz ailesinden ve tezene (mızrap) ile çalınır. Tezene kullanılmaksızın parmak ve elle çalım tekniğine şelpe ve dövme denir. Tekne boylarına göre büyüğü divan sazı,küçüldükçe tambura, çöğür, cura olarak adlandırılır. Günümüzde bas ve perdesiz bağlama da yapılmıştır.Yörelere göre tavırlı çalış tekniği ve bozuk düzen, bağlama düzeni, misket düzeni, müstezat düzeni gibi akort sistemleri ve özel repertuvarları vardır. Yörükler 3 ve 2 telli cura çalarlar. Ozanlık geleneğinin vazgeçilmez sazıdır. Solo ve akor için uygun bir enstrüman olup tek başına Anadolu eğlencelerini götürebilecek etkidedir.

bağlama