DİKSİYON

Konuşma sanatıdır. Ağızdan çıkan seslerin doğruluğu için gereken ses bilgisi(fonetik) çalışmalara ek olarak yapılan DİKSİYON çalışmaları, kelimelerin ve cümlelerin düzgün ve etkili kullanımını sağlar. Dil düzgün kullanılırsa karşı tarafa anlatılmak istenen ifade daha anlaşılır ve güçlü olur.

diksiyon