arkaplan
        Müzik, evrenin sesleriyle ifade biçimidir. Bize göre batı ile geleneksel sanatlar aynı değerdedir. Kendi kültürüyle kavgalı toplumların eğitim sorunu vardır. SÜMER EZGÜ SANAT AKADEMİSİ sanatı bir bütün olarak görür ve eğitim politikasında ayırım yapmaz.

        Yani bu okulda dil, din, milliyet ve sanat türü ayırımı yoktur!

        Kapıdan giren herkes yeteneklerine göre belli bir sanat kalitesinin eğitimini alır.

        Yetiştirdiğimiz insanlar, sanatın, huzurun, mutluluğun ve barışın yansımasını yapar…